Taito Pohjois-Karjala ry

 

Taito Pohjois-Karjala ry:n visiona on olla vahva pohjoiskarjalainen kulttuuritoimija, joka tekee työtä käsityön ja käsityöyrittäjyyden profiilin ja imagon nostamiseksi. Yhdistyksen tehtävänä on olla linkki menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Yhdistys säilyttää vanhoja työtapoja ja perinteitä sellaisenaan, mutta myös kehittää uutta, vahvaa 2020-luvun käsityöperinnettä sen rinnalla. Taito Pohjois-Karjala ry kuuluu käsi- ja taideteollisuus- järjestöön, joka on valtakunnallinen kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan palvelujärjestö Taito Group.

Käsityökulttuuritoiminta on käsityö­neuvontaa taitokeskuksissa ja Taitobussin pysäkeillä, kurs­sitoimintaa ja lasten käsityön taiteenperusopetusta. Käsityöelinkeinotoimintaa yhdistys tukee mm. vä­littämällä käsityöyrittäjien tuotteita ja materiaa­leja Taito Shopissa sekä jokaisessa taitokeskukses­saan ja Taitobussissa. Lisäksi yhdistys on tärkeä käsityöalan näyttelyiden järjestäjä Pohjois-Karja­lan alueella. Joensuussa Taitokorttelissa yhdistys tarjoaa elinkeinoneuvontaa ja toimitiloja käsityöalan yrittäjille.

Taito Pohjois-Karjala ry jatkaa käsityöperinteen säilyttämistä sekä käsityön tuomista tähän päivään tämän ajan ihmiselle sopivana ja kiinnostavana harrastuksena sekä tukee käsityöelinkeinon harjoittajia myös tulevina vuosina. Toimme ajassa liikkuvia käsityöalan ilmiöitä Pohjois-Karjalassa heti saataville käsityöalan harrastajille niin käsityöohjeiden kuin materiaalien ja työvälineiden muodossa. Yhdistyksen jäsenenä jokainen voi olla mukana edistämässä käsityötä taitona ja elinkeinona Pohjois-Karjalan maakunnassa.

 

Taito Group


Taitoliitto hoitaa järjestön yhteisiä asioita, toimialan kehittämistä ja viestintää sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Taitoliitto toimii myös käsityökulttuurin puolestapuhujana ja asiantuntijana. Voit lukea lisää Taitoliitosta, Taitoyhdistyksistä, Taitojärjestöstä ja meidän monipuolisesta toiminnasta osoitteesta: Taito.fi.

Yhdistyksen jäsenet poseeraavat maton kanssa

 

Yhdistyksen säännöt

Taito Pohjois-Karjala ry:n säännöt löydät täältä: Säännöt


Hallitus

Taito Pohjois-Karjalan hallitus vuodelle 2024: Hallituksen jäsenet


Vuosikertomus

Taito Pohjois-Karjala ry toimii käsityön edistämisen ja kulttuuriperinnön vaalimisen parissa Pohjois-Karjalan alueella. Toiminta-ajatuksemme on käsityön edistäminen taitona, kulttuurina ja elinkeinona, tuottaen yhteisöllisyyttä sekä tekemisen ja oppimisen iloa. Vuonna 2023 keskityimme vahvistamaan ja laajentamaan toimintaamme entistäkin monipuolisemmin. Käsityöneuvonta, asiakaspalvelu, kädentaitokurssit ja laadukas toiminta ovat toimipaikoissamme sekä pyörillä liikkuvissa Taitobusseissa yhdistyksemme punainen lanka. Käsityökulttuuritoiminta on käsityöneuvontaa taitokeskuksissa ja Taitobussin pysäkeillä, kurssitoimintaa ja lasten käsityön taiteenperusopetusta. Käsityöelinkeinotoimintaa yhdistys tukee mm. välittämällä käsityöyrittäjien tuotteita ja materiaaleja Taito Shopissa sekä jokaisessa taitokeskuksessaan ja Taitobussissa. Lisäksi yhdistys on tärkeä käsityöalan näyttelyiden järjestäjä Pohjois-Karjalan alueella. Joensuussa Taitokorttelissa yhdistys tarjoaa elinkeinoneuvontaa ja toimitiloja käsityöalan yrittäjille.

Täältä pääset lukemaan Taito Pohjois-Karjalan vuosikertomuksen: Vuosikertomus 2023


Hankkeet

 

Kulttuuria kaikille aisteille – Culture for all axes

Culture for All Axes, Kulttuuria kaikille aisteille hanke toteutettiin Karelia CBC 2014-2020 rahoitusohjelman puitteissa 1.2.2020-31.1.2022. Hankkeen hallinnoija oli Karelia ammattikorkeakoulu Oy partnereina Taito Pohjois-Karjala ry ja MOST RM.

Hankkeen alkoi yhteistyössä Support and Development of Ethnocultural Initiatives Foundation kanssa (rahoittaja poisti ko. hankepartnerin 22.3.2022) ja tavoitteena oli kasvattaa kulttuuripalveluiden ja –tuotteiden kilpailukykyä päivittämällä palvelumuotoilun käytäntöjä. Paikallinen kulttuuriperintö on kilpailuetu rajat ylittävällä alueella. Yhteinen kulttuuriperintö on yksi alueen tärkeimmistä vahvuuksista, ja se tarvitsee erityistä suojelua kumppanuusalueilta. Asiantuntijat pitävät korkean tason kulttuuritarjontaa ja matkustusmahdollisuuksia mahdollisuutena alueen kehittämiseen. Etno -kulttuuritarjonnan kysyntä on suuri haaste erityisesti alueiden kulttuurimatkailun kehittämisen kannalta. Analysoitaessa hankekumppaneiden sopimien palvelujen jatkokehitykseen liittyviä tärkeimpiä ongelmia, yksi vakavista pullonkauloista on paikalliseen kulttuuriperintöön perustuvien palvelujen ja tuotteiden heikko kilpailukyky.

Hanke helpottaa kilpailukykyisten, kestävien ja monipuolisten, paikalliseen perintöön perustuvien kulttuuripalvelujen kehittämistä. Ne ovat helposti tavoitettavissa, asiakkaiden vaatimuksia ja tunnettuja paikallisesti ja kansainvälisesti ottamalla palvelujen suunnittelumenetelmät aktiivisesti käyttöön. Hankkeen kohderyhmiin kuuluvat paikalliset kulttuurilaitokset, kulttuuritoimijat (tarjoajat), jotka työskentelevät osana yksityistä luovan teollisuuden sektoria ja ovat kiinnostuneita edistämään paikallista perintöä palvelujen avulla. Projektin edunsaajia ovat matkailuyritykset, paikalliset, viranomaiset ja päätöksentekoelimet sekä turistit. Hanke päättyi joulukuussa 2022.

 

Matkalla kädentaitojen elämykseen-hanke

Matkalla kädentaitojen elämykseen -hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti, jota käyttämällä pystytään tuotteistamaan kulttuurimatkailuun sopivia tuotepaketteja sekä löytämään juuri näiden matkailutuotteiden asiakasryhmät.

Hankkeen toimijoiden (Taito Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan matkailutoimijat sekä käsityöalan yrittäjät) päämääränä on paketoida sekä tarjota laadukkaita elämyksiä matkailijoille. Kiinnostavia matkailupaketteja, jotka ylittävät asiakkaan odotukset.

Nämä paketit voivat koostua muun muassa kädentaitopalveluista, näyttely- ja tapahtumatarjonnasta. Lisäksi kahvila- ja ravintolapalveluista pohjoiskarjalaisissa matkailukohteissa ja -yrityksissä sekä Taitokorttelissa ja muissa Taito Pohjois-Karjalan toimipisteissä.

Esite: Matkalla kädentaitojen elämykseen hankkeen aikana syntyneistä matkailupalvelutuotteista.

 

Home Crafts -hanke

Hankkeen tavoitteena oli luoda käsityönä valmistettujen sisustustuotteiden brändi.

Hankkeessa verkostoiduttiin paikallisten käsityöyritysten kanssa ja kehitettiin mallisto, jota paikalliset käsityöyritykset valmistavat ja jonka jakelusta ja markkinoinnista Taito Pohjois-Karjala vastaa.

Hankkeen erityinen painopiste oli käsityön säilyminen maaseudun elinkeinona ja lähituotannon tukeminen.

Loppuraportti: Homecrafts-hanke

 

Taitobussi-hanke

Taitobussi-hankkeen tavoitteena oli lisätä käsityön harrastamisen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan alueella.

Yhdistys käynnisti huhtikuussa 2010 Taitobussi - kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle - hankkeen, jossa tuodaan käsityön harrastusmahdollisuudet mahdollisimman lähelle asiakasta.

Tutustu Taitobussi -hankkeeseen


Oletko jo Taito-jäsen?

Liittymällä jäseneksi saat heti Taitokeskuksien ja Taitobussin neuvojien palvelut, kurssit sekä materiaalit käyttöösi jäsenhintaan!

Tilaa uutiskirjeemme!

Ostoskoriin 0