Taito Pohjois-Karjala ry

 

Taito Pohjois-Karjala ry:n visiona on olla vahva pohjoiskarjalainen kulttuuritoimija, joka tekee työtä käsityön ja käsityöyrittäjyyden profiilin ja imagon nostamiseksi. Yhdistyksen tehtävänä on olla linkki menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Yhdistys säilyttää vanhoja työtapoja ja perinteitä sellaisenaan, mutta myös kehittää uutta, vahvaa 2020-luvun käsityöperinnettä sen rinnalla. Taito Pohjois-Karjala ry kuuluu käsi- ja taideteollisuus- järjestöön, joka on valtakunnallinen kaksikielinen käsi- ja taideteollisuusalan palvelujärjestö Taito Group.

 

Taito Group


Taitoliitto hoitaa järjestön yhteisiä asioita, toimialan kehittämistä ja viestintää sekä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Taitoliitto toimii myös käsityökulttuurin puolestapuhujana ja asiantuntijana. Voit lukea lisää Taitoliitosta, Taitoyhdistyksistä, Taitojärjestöstä ja meidän monipuolisesta toiminnasta osoitteesta: Taito.fi

 

Yhdistyksen säännöt

Taito Pohjois-Karjala ry:n säännöt löydät täältä: Säännöt

 


Hallitus

Taito Pohjois-Karjalan hallitus vuodelle 2023: Hallituksen jäsenet


Vuosikertomus

Täältä pääset lukemaan Taito Pohjois-Karjalan vuosikertomuksen: Vuosikertomus 2022


Hankkeet

Kulttuuria kaikille aisteille – Culture for all axes

Culture for All Axes, Kulttuuria kaikille aisteille hanke toteutetaan Karelia CBC 2014-2020 rahoitusohjelman puitteissa 1.2.2020-31.1.2022. Hankkeen hallinnoija on Karelia ammattikorkeakoulu Oy partnereina Taito Pohjois-Karjala ry ja MOST RM.

Hankkeen alkoi yhteistyössä Support and Development of Ethnocultural Initiatives Foundation kanssa (rahoittaja poisti ko. hankepartnerin 22.3.2022) ja tavoitteena on kasvattaa kulttuuripalveluiden ja –tuotteiden kilpailukykyä päivittämällä palvelumuotoilun käytäntöjä. Paikallinen kulttuuriperintö on kilpailuetu rajat ylittävällä alueella. Yhteinen kulttuuriperintö on yksi alueen tärkeimmistä vahvuuksista, ja se tarvitsee erityistä suojelua kumppanuusalueilta. Asiantuntijat pitävät korkean tason kulttuuritarjontaa ja matkustusmahdollisuuksia mahdollisuutena alueen kehittämiseen. Etno -kulttuuritarjonnan kysyntä on suuri erityisesti alueiden kulttuurimatkailun kehittämisen kannalta. Analysoitaessa hankekumppaneiden sopimien palvelujen jatkokehitykseen liittyviä tärkeimpiä ongelmia, yksi vakavista pullonkauloista on paikalliseen kulttuuriperintöön perustuvien palvelujen ja tuotteiden heikko kilpailukyky.

Hanke helpottaa kilpailukykyisten, kestävien ja monipuolisten, paikalliseen perintöön perustuvien kulttuuripalvelujen kehittämistä. Ne ovat helposti tavoitettavissa, asiakkaiden vaatimuksia ja tunnettuja paikallisesti ja kansainvälisesti ottamalla palvelujen suunnittelumenetelmät aktiivisesti käyttöön. Kohderyhmät ja projektin edunsaajat. Hankkeen kohderyhmiin kuuluvat paikalliset kulttuurilaitokset, kulttuuritoimijat (tarjoajat), jotka työskentelevät osana yksityistä luovan teollisuuden sektoria ja ovat kiinnostuneita edistämään paikallista perintöä palvelujen avulla.

Projektin edunsaajia ovat matkailuyritykset; paikalliset viranomaiset ja päätöksentekoelimet turistit;

Koronapandemia muutti hankkeen suunniteltuja toimenpiteitä. Suomen ja Venäjän välinen raja suljettiin ja asiantuntijoiden ja käsityöläisten toiminta siirtyi tapaamisiin etäyhteyksillä. Järjestimme seminaareja, joissa käsityöläiset rajan molemmin puolin kertoivat työskentelystään ja tuotteistaan. Ensimmäisenä hankevuonna kartoitimme kyselytutkimuksilla käsityöläisten koulutustarpeita. Pandemian vuoksi hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden 2022 joulukuun loppuun asti. Rahoittaja poisti Venäläisen hankepartnerin 22.3.2022. Hanke jatkuu Suomalaisten partnerien kesken.

 

Matkalla kädentaitojen elämykseen-hanke

Matkalla kädentaitojen elämykseen -hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti, jota käyttämällä pystytään tuotteistamaan kulttuurimatkailuun sopivia tuotepaketteja sekä löytämään juuri näiden matkailutuotteiden asiakasryhmät.

Hankkeen toimijoiden (Taito Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan matkailutoimijat sekä käsityöalan yrittäjät) päämääränä on paketoida sekä tarjota laadukkaita elämyksiä matkailijoille. Kiinnostavia matkailupaketteja, jotka ylittävät asiakkaan odotukset.

Nämä paketit voivat koostua muun muassa kädentaitopalveluista, näyttely- ja tapahtumatarjonnasta. Lisäksi kahvila- ja ravintolapalveluista pohjoiskarjalaisissa matkailukohteissa ja -yrityksissä sekä Taitokorttelissa ja muissa Taito Pohjois-Karjalan toimipisteissä.

Esite Matkalla kädentaitojen elämykseen hankkeen aikana syntyneistä matkailupalvelutuotteista.

 

Home Crafts -hanke

Hankkeen tavoitteena oli luoda käsityönä valmistettujen sisustustuotteiden brändi.

Hankkeessa verkostoiduttiin paikallisten käsityöyritysten kanssa ja kehitettiin mallisto, jota paikalliset käsityöyritykset valmistavat ja jonka jakelusta ja markkinoinnista Taito Pohjois-Karjala vastaa.

Hankkeen erityinen painopiste oli käsityön säilyminen maaseudun elinkeinona ja lähituotannon tukeminen.

Loppuraportti, Homecrafts-hanke

 

Taitobussi-hanke

Taitobussi-hankkeen tavoitteena oli lisätä käsityön harrastamisen mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan alueella.

Yhdistys käynnisti huhtikuussa 2010 Taitobussi - kiertävä käsityöneuvonta, hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle - hankkeen, jossa tuodaan käsityön harrastusmahdollisuudet mahdollisimman lähelle asiakasta.

Tutustu Taitobussi -hankkeeseen


Oletko jo Taito-jäsen?

Liittymällä jäseneksi saat Taitokeskuksien ja Taitobussin neuvojien palvelut, kurssit sekä materiaalit edullisesti käyttöösi!

Tilaa uutiskirjeemme!

Ostoskoriin 0